Concurso específico postos singularizados en oficinas fiscaís; listaxe provisional

2 de febreiro de 2023


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet;  Listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia.

Saíu publicado Acordo do 1 de febreiro 2022, polo que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia, convocado pola Resolución do 1 de decembro de 2022 (DOG nº 239, do 19.12.2022).