Comisións de Servizo. Adxudicacións provisionais

9 de febreiro de 2023

"publicado  na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 8 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 19 de xaneiro de 2023.