Médicos Forenses. Adxudicación definitiva convocatoria 18.01.2023

21 de febreiro de 2023

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publica a adxudicación definitiva dun posto de traballo no Imelga, convocado pola Resolución do 18 de xaneiro de 2023.