Resolución definitiva concurso de traslados (18 agosto de 2022)

13 de marzo de 2023


"publicado no DOG"

Publicouse no DOG do día 10 de marzo; RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados ordinario para prazas vacantes entre persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 18 de agosto de 2022.

Resolver de forma definitiva o concurso de traslados entre o persoal funcionario dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza convocado pola Orde JUS/847/2022, do 12 de agosto, tal e como se relaciona no anexo.
Excluír do concurso de traslados o persoal funcionario que se relaciona na páxina web do Ministerio de Xustiza (https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/Concurso-traslados-ordinario-Gestion-Tramitacion-Auxilio-2022). Indicar na páxina web mencionada anteriormente as preferencias que se tiveron en conta na resolución definitiva do concurso. 

Declarar caducadas as instancias presentadas polos participantes no presente concurso que non obtiveron destino, polo que non serán tidas en conta en futuros concursos de traslados.

---