E-martes; Rexistro Electrónico na Xunta de Galicia

2 de maio de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o Rexistro Electrónico na Xunta de Galicia.

Desenvolvemento
Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. 
Data: o martes 9 de maio de 2023. 
Horario: de mañá e tarde. 
Duración: 7 horas lectivas. 
Quinta. Número de prazas Corenta e cinco (45). 
Sexta. Inscrición 1. A inscrición nesta actividade formativa só poderá realizarse por vía telemática accedendo ao enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez se complete correctamente o proceso de matriculación.

O prazo para a inscrición nesta actividade estará habilitado desde as 9.00 horas do primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.59 horas do día 4 de maio de 2023. 
Poderá obterse calquera outra información, desde as 8.30 horas ata as 14.30 horas, nos teléfonos 981 54 62 39 e 981 54 62 41.