Plan anual de vacacións 2023

12 de maio de 2023


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2023 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.