AXG-CUT solicita a incorporación de prazas no vindeiro Concurso de Traslado

29 de agosto de 2023

Por parte de ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT, vense de presentar escrito solicitando que para o vindeiro concurso de traslado se inclúan determindas prazas como Vacantes por xubilación.