Proba de Galego; Oposición Libre Orde JUS 1254/2022

4 de agosto de 2023


Postos en contacto no día de hoxe coa Xunta informan en relación coa proba de Galego de que " están a espera de instrucións do Ministerio"

Dende AXG-CUT reiteramos o escrito presentado o día 28 de xuño no que instamos que se faga público o temario, tipo de proba, criterios de corrección e prazos de celebración do exame de idioma establecido na Orde JUS 1254/2022 do 7 de decembro.