Comisións de servizo; Adxudicacións definitivas (27/10/2023)

16 de novembro de 2023

"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 16 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 27 de outubro de 2023.