E-martes; Certificado de empregado pùblico, selo electrónico, Proxecto Chave 365

6 de novembro de 2023


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o uso de certificados dixitais na Xunta de Galicia.

Contidos:
 
 • Uso interno nas administracións públicas: certificados de empregado público, certificados de selo electrónico para actuacións administrativas automatizadas e portasinaturas corporativo.

• Cidadanía: sede electrónica da Xunta de Galicia. Proxecto Chave365. Sala electrónica de sinaturas.

Desenvolvemento 
Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. 
Data: o martes 14 de novembro de 2023. 
Horario: de mañá e tarde. 
Duración: 7 horas lectivas. 
Número de prazas Cincuenta (50). 

 Inscrición 1. A inscrición nesta actividade formativa só poderá realizarse por vía telemática accedendo ao enderezo https://egap.xunta.gal/matricula.