Comisións de Servizo. Adxudicacións provisionais

20 de decembro de 2023

"publicado  na intranet"

19/12/2023

Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 11 de decembro de 2023.