Comisións de Servizo. Adxudicacións provisionais.

26 de xaneiro de 2024

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 16 de xaneiro de 2024.