Comisións de Servizo. Nova oferta de prazas

11 de marzo de 2024

"publicado na intranet"
8/03/24
Saíu publicada a Resolución do 8 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet.