CXPA corrixidos erros, novas listaxes de aprobados

1 de marzo de 2024


"publicado na páxina do Ministerio de Xustiza"

Vense de publicar Acordo do Tribunal Calificador para ingreso no Corpo de Xestión Procesual (Orde JUS 1254/2022, de 7 de decembro), corrixidos os erros de volcado no ámbito Ministerio, coas relacións de persoas aspirantes de cada ámbito territorial, que alcanzaron o mínimo establecido para superar o exercicio. 

 As persoas aspirantes non incluidas en ditas relacións de aprobados terán a consideración de non aptas e quedarán excluidas do proceso selectivo.