Comisións de Servizo. Adxudicacións definitivas 03/04/24.

18 de abril de 2024

"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 18 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 3 de abril de 2024.