CXPA; concurso específico Fiscalía Provincial da Coruña.

18 de abril de 2024

"publicado no DOG"Vense de publicar a RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.
Poderá participar o persoal funcionario de carreira pertencente ao corpo de xestión procesual e administrativa, calquera que sexa o ámbito territorial en que estea destinado,

As persoas que concursen deberán presentar a súa solicitude utilizando obrigatoriamente o modelo que figura no anexo IV desta resolución. 

O prazo de presentación será de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.