Comisións de servizo entre titulares. Nova oferta de prazas.

4 de abril de 2024

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 3 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. 

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet.