EGAP; actividades formativas. ComDix.

4 de abril de 2024

"publicado no DOG"

Vense de pùblicar  RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2024 pola que se convocan actividades formativas do marco galego de competencias dixitais ComDix para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG)

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 12 de abril de 2024.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/ matricula, desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización.

O número máximo de actividades formativas que se poden solicitar limítase a dúas máis o curso ComDix iniciación 0: Empezamos