XPA quenda libre OPE 2016: adxudicación de destinos

20 de novembro de 2018

"Na páxina web do Ministerio"


Con data prevista para o día 29 de novembro de 2018, procederase á publicación no BOE da orde de 16 de novembro pola que se adxudican destinos aos funcionarios que superaron as probas selectivas.

Ligazón á orde 16-11-2018
Anexo I - Listaxe dos destinos ofertadosCurso de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais dirixido ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino nos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense

"publicado na intranet"

Con data do 14/11/18 publicouse no DOG a Resolución do 5 de novembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais dirixido ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino nos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense.

Plan de recuperación: o xoves, 22 de novembro, finaliza o prazo de solicitude de participación

"publicado na intranet"

Plan de recuperación: o xoves, 22 de novembro, finaliza o prazo de solicitude de participación.

Resolución de outorgamento de destino ao persoal funcionario do corpo de médicos forenses

"publicado na intranet"

Publícase a Resolución do 7 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorga destino ao persoal funcionario do corpo de médicos forenses que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/350/2017, do 28 de marzo. 

AXG-CUT recolle máis de 1.000 sinaturas en contra da modificación da LOPX

19 de novembro de 2018

Ante as consecuencias e a gravidade da reforma da LOPX para o colectivo da administración de Xustiza, reforma silenciada durante meses polos sindicatos que ostentan representación na mesa sectorial do Mº de Xustiza, dende ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT iniciamos unha campaña de asambleas informativas polos xulgados de Galicia, e unha recollida de sinaturas.

Médicos Forenses: aspirantes que superaron o proceso selectivo - destinos


"publicado no BOE"
 
Nombramientos

Orden JUS/1208/2018, de 7 de noviembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/350/2017, de 28 de marzo.

PDF (BOE-A-2018-15738 - 3 págs. - 280 KB)
Otros formatos
 
Destinos

Orden JUS/1207/2018, de 7 de noviembre, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses que superaron las pruebas selectivas, convocadas por Orden JUS/350/2017, de 28 de marzo.

PDF (BOE-A-2018-15737 - 2 págs. - 173 KB)
Otros formatos

Convocatoria bolsas de traballo CCAA Cantabria

"publicado no BOC"

O pasado venres, 16 de novembro, publicouse no BOC  Resolución do 12 de novembro de 2018 do director xeral de Xustiza pola que se convoca a constitución das bolsas de traballo de funcionarios interinos dos corpos ao servizo da Administración de Xustiza de Médicos Forenses, Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial no ámbito xestionado pola Comunidade Autónoma de Cantabria.

Ligazón á resolución BOC 16 11 18

Publicación do concurso de médicos forenses

16 de novembro de 2018

"publicado no BOE e no DOG"

Orden JUS/1189/2018, de 25 de octubre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Ligazón DOG

O venres, día 16 de novembro de 2018, entra en vigor a nova Orde sobre selección e nomeamento de persoal interino

15 de novembro de 2018


"publicado na intranet"

O próximo venres, día 16 de novembro de 2018 entra en vigor a nova orde de interinos Orde do 4 de outubro 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Catro anos de confiscación dos soldos dos traballadores por enfermidade tocan ao seu fin

14 de novembro de 2018


"publicado na intranet"

A unidade mantida durante os tres meses de folga  remata cunha discriminación flagrante  contra os traballadores,  a pesares dos traidores e da Xunta de Galicia.

Ligazón á resolución ITS Galicia


Acción social: Listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2018

Publicado na Intranet

No DOG de hoxe, mércores 14 de novembro, saíu publicada a Resolución do 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais

Publicado na Intranet

No DOG do 5 de novembro de 2018 saíu publicada a Resolución do 5 de novembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais dirixido ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino nos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense.

Peche da fase do plan de recuperación iniciado o 15/10/2018

13 de novembro de 2018

"Publicado na intranet"

O próximo xoves, día 15 de novembro, finaliza a fase do plan de recuperación que se iniciou o día 15/10/2018 nestes órganos: todos os xulgados de 1ª instancia, todos os xulgados do social, todos os xulgados mercantís, xulgados exclusivos de violencia sobre a muller de A Coruña e Vigo, Oficina de Rexistro e Reparto do TSXG de A Coruña, Servizo Común de Notificacións e Embargos de A Coruña) .
Non obstante, os xulgados de familia, os que levan as cláusulas chan e os de violencia sobre a muller exclusivos iniciarán unha nova fase, que abranguerá do 16/11/2017 ao 16/12/2018.


MUXEXU: prórroga para 2019 coas entidades aseguradoras

12 de novembro de 2018

"publicado no BOE"

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica la prórroga para 2019 del concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.

Semana Grande de Ourense

9 de novembro de 2018

Control Horario: 5 h diarias de 9:00 a 14:00 horas

 

Nova fase do plan de recuperación:

8 de novembro de 2018

"publicado na intranet"

Planificación temporal para o período comprendido entre o 8 de novembro e o 31 de decembro de 2018.

Hoxe, día 8 de novembro, comeza unha nova fase do plan de recuperación nos seguintes órganos:

 Xulgados de Instrución
 Xulgados do Penal
 Xulgados de Menores
 Xulgados de Vixilancia Penitenciaria
 Seccións Penais das Audiencias Provinciais  e Sección Mixta de Santiago
 Fiscalías

Auxilio Xudicial OPE 2016: aprobados e prazas

7 de novembro de 2018

"publicado no BOE"

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1163/2018, de 19 de octubre, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

PDF (BOE-A-2018-15248 - 17 págs. - 1.190 KB)
Otros formatos

Orden JUS/1162/2018, de 19 de octubre, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre.

PDF (BOE-A-2018-15247 - 11 págs. - 374 KB)
Otros formatos

Novos avisos de desocupación para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

"publicado na intranet"

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 7 de novembro de 2018.

Comunicado conxunto urxente dos sindicatos alternativos


Los sindicatos INTERSINDICAL CANARIA, INTERSINDICAL JUSTÍCIA, ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT, CGT JUSTICIA BCN Y CO.BAS mostramos nuestra ABSOLUTA OPOSICIÓN a la reforma de la LOPJ, apoyada por la mayoría de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados y negociada, una vez más y desde hace meses,  a espaldas de l@s trabajador@s, en la Mesa Sectorial del Ministerio de Justicia con los sindicatos UGT, CCOO, CSI-F y STAJ.


Auxilio xudicial OEP 2016: prazas no ámbito de Península e Baleares

6 de novembro de 2018

"publicado na páxina do Ministerio"

Orden de 19 de octubre de 2018, del Ministerio de Justicia, por la que se hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1164/2017, de 24 de noviembre. 

Fecha de publicación prevista en el Boletín Oficial del Estado: 7 de noviembre de 2018.