O "Xeral" o "Gaiás" da Xustiza galega. Neglixencia ou intereses políticos?

18 de marzo de 2019


Nuñez Feijóo: “El Xeral no aguanta más para usos sanitarios ni para otros” “presenta dificultades estructurales graves” 28/01/2016. 

A Conselleira Rocío Mosquera "No sé si el Estado tiene plan para el Xeral. Nuestros informes técnicos aconsejan demolerlo" 28/06/15.

AXG-CUT “Non entendemos (máis que por intereses políticos) que cando xa están os terreos expropiados polo Concello, cando segundo o Conselleiro “a finais de marzo pode estar definitivamente aprobada xa a modificación do Art. 144” que permitiría a licitación do proxecto do Edificio dos Xulgados, se presente o proxecto nestes momentos.” 16/02/16 .

Con 6 meses de diferenza fixeron estas declaracións o Presidente da Xunta de Galicia e a Conselleira Rocío Mosquera sobre a estrutura do Hospital Xeral. Nesas mesmas datas varios catedráticos do departamento de Tecnoloxía da construción, especialistas en análise de estruturas, da Facultade de arquitectura nunha xuntanza informativa coa xunta de persoal de Vigo, deixaron claras as súas dubidas sobre un edificio con 60 anos de antigüidade (finalizado en 1955 en plena posguerra) cunhas normas construtivas moi determinadas pola escaseza e calidade do aceiro, totalmente illado e moi exposto aos axentes climáticos, nunha cidade marítima, con un uso moi elevado, polo que é lóxico sospeitar que existen problemas na súa estrutura. A Xunta de persoal de Pontevedra enviou por carta o pasado día 1/02/17 as conclusións da reunión cos catedráticos da Coruña.

A Xunta acorda nomear un xuíz para desatascar Familia, pero sen exclusividade

"publicado en prensa"

El colapso del juzgado de Familia es un asunto que provoca preocupación desde hace meses entre los colectivos vinculados a la justicia y malestar entre los ciudadanos, pero por ahora los pasos dados por las administraciones para poner fin a esa situación parecen estar siendo demasiado tímidos. Así, el colegio de abogados de Ourense adelantaba esta misma semana de que a través de la Valedora do Pobo habían sido informados de que por parte de la Dirección Xeral de Xustiza se había acordado el nombramiento de un juez de refuerzo para esa sala, el Juzgado de Primera Instancia número 6. El gesto, que parecía un comienzo para poner remedio al atasco de asuntos que tiene el juzgado, podría sin embargo no ser tan positivo ya que fuentes judiciales han confirmado que se trata de una plaza sin relevación de funciones, lo que implica que el juez que se haga cargo del puesto tendría que compaginarlo con su trabajo habitual en otro juzgado. 

EGAP: actividades de formación para o posto de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2019 pola que se convocan actividades de formación para o posto de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

O programa diríxese en xeral a todo o persoal da Administración de xustiza en Galicia dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza en Galicia e, particularmente, a aquel que accede a un novo posto de traballo

Este programa ten como finalidade capacitar o persoal funcionario dos corpos indicados para a realización das tarefas básicas no desempeño dos postos de traballo, analizando as utilidades fundamentais comúns do sistema de xestión procesual (Minerva), así como a operatividade doutras ferramentas dispoñibles (Lexnet, Punto neutro xudicial, etc.) e facilitar a integración deste persoal nos distintos postos de traballo para os cales sexa nomeado, reducindo na medida do posible o seu período de adaptación ao novo posto.

AXG-CUT esixe a creación dun Xulgado de Familia Bis para Ourense


A dramática situación que se está vivindo no xulgado de familia de Ourense foi denunciada en múltiples ocasións por ALTERNATIVAS NA XUSTIZA- CUT. 

 O 15 de decembro de 2018 desde AXG- CUT prognosticamos a situación que se aveciñaba tras o concurso de traslados que provocou a “estampida” da maioría dos funcionarios que alí traballaban. 

O maxistrado, a secretaria ata en tres ocasións e un sindicato reclaman persoal para desatascar o Decanato

15 de marzo de 2019

"publicado na prensa"

Alternativas na Xustiza afirma que los tribunales estuvieron "10 días paralizados" por esta causa.

La falta de personal en el decanato de los juzgados de Ourense, el servicio en el que se reparten los procedimientos de entrada entre los distintos juzgados, ha provocado que los tribunales estuvieran "dez días practicamente paralizados, cos asuntos durmindo", según el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT, que ayer registró un escrito ante la Xunta de Galicia para solicitar la cobertura de dos plazas de tramitación procesal. El déficit actual es consecuencia del concurso de traslados.

Esta iniciativa se suma a la del propio juez decano, el magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, y a la de la letrada de la administración de justicia, responsable de la oficina. La secretaria ha efectuada la solicitud a la Xunta hasta en tres ocasiones.

Documentación-guías para o desempeño do posto de traballo

"publicado na intranet"

No día de onte 14/03/2019 publicouse na intranet o seguinte:

Bases cómuns que rexirán o proceso selectivo para o ingreso ou acceso ós corpos de funcionarios ó servizo da administración de xustiza

"publicado no BOE"

Orden JUS/291/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

14 de marzo de 2019

"Publicado na intranet"

Publicada con data 14 de marzo de 2019 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

AXG-CUT reclama 2 prazas de tramitación para o Decanato de Ourense


O Servizo Común de rexistro e reparto dos xulgados da cidade de Ourense é unha figura imprescindible na canalización de todo o traballo dos xulgados. Naceu cun cadro de persoal moi por debaixo do mínimo necesario, tanto pola poboación do partido Xudicial de Ourense, coma polo nivel de litioxidade. O cadro de persoal oficial é unicamente dun Xestor procesual e un Tramitador procesual. 

Solicitude de praza para substitución entre titulares do Xulgado de Paz de Meaño

Tras a publicación da oferta de prazas a interinos no día de onte, nas prazas correspontes á provincia de Pontevedra figura unha praza de xestión procesual e administrativa no XULGADO DE PAZ DE MEAÑO (TIPO:DESOCUPADO POR LICENZA POR ENFERMIDADE DE LONGA DURACIÓN).

O Xeral, desastre ecónomico total.


"publicado en prensa"

Alternativas na Xustiza-CUT critica el "desastre económico" del Xeral.
El sindicato denuncia que la Xunta ya conocía el "pésimo estado" del edificio. 
El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT critica el "desastre económico" que supone la rehabilitación del Xeral, que califica como "el Gaiás de la justicia gallega", y denuncia que la Xunta conocía el "pésimo estado" del edificio, que data de los años 50, por lo que exigen la dimisión del vicepresidente Alfonso Rueda.
Ligazón á noticia.- Faro de Vigo

La CUT exige a la Xunta que justifique los sobrecostes de la Ciudad de la Justicia de Vigo y critica que no se previesen.
La Central Unitaria de Traballadores (CUT) ha exigido a la Xunta que justifique los sobrecostes del proyecto inicial de la Ciudad de la Justicia de Vigo, debidos a la presencia de amianto y a la inestabilidad de parte de las infraestructuras del Hospital Xeral, y se ha preguntado por qué no se previeron.

A Xunta cubrirá a praza da funcionaria cesada en Instrución 3

13 de marzo de 2019

"Publicado en prensa"

Tras la denuncia del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo por el cese de una funcionaria, la Xunta se compromete a cubrir esta plaza de tramitación en "el plazo máximo de una semana" , tras la convocatoria de su cobertura.

Oficinas e corredores xudiciais convirtense en arquivos

12 de marzo de 2019

"publicado en prensa"


Las oficinas y pasillos judiciales se han convertido en almacén de expedientes.
La endémica saturación del archivo merma el espacio de trabajo de los funcionarios.


El anunciado expurgo no llega a los juzgados de Ferrol y los archivos ya no admiten más papel. Pero no es algo reciente, sino que se viene arrastrando desde hace años, según apunta el personal que desarrolla su actividad en el palacio de justicia. La consecuencia directa es que desde hace meses, y en algunos casos años, los expedientes se almacenan en los pasillos y las oficinas, restando espacio para que los que funcionarios puedan trabajar con normalidad y seguridad.


As 400 denuncias dos feridos no desplome de "O Marisquiño"


"publicado en prensa"


El juzgado ya recibió denuncias de casi 400 heridos en el desplome de O Marisquiño.

La sala abrió 140 piezas separadas, pero otras 242 están pendientes.

Pese a la sobrecarga, una funcionaria interina acaba de ser cesada. Una causa judicial de récord. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, que lleva el caso del derrumbe del paseo de As Avenidas en un concierto de O Marisquiño, ya recibió más de 380 denuncias de jóvenes heridos en el siniestro. La peculiaridad de este procedimiento declarado complejo es que cada lesionado da lugar a una pieza separada. Un total de 140 fueron incoadas, pero hay otras 242 pendientes de abrir.

Modificación nos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

11 de marzo de 2019

"Publicado na intranet"

Detectado erro material na publicación de data 08/03/2019 de cobertura mediante substitución entre titulares na que incluimos unha praza do Xulgado do Social nº 2 de Ourense, procedemos a eliminala, posto que xa foi publicado o 01/03/2019.

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

"publicado na intranet"

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 8 de marzo de 2019. 

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. 

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración. Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. 

No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

 A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación (só accesible desde o posto de traballo).

AXG-CUT esixe á Xunta o ingreso na nómina de marzo dos incrementos retributivos logrados e dos trienios @s traballadores en situación de IT

8 de marzo de 2019


A actitude "exemplarizante e discriminatoria" de DXX c@s traballador@s da xustiza galega continúa. Despois de sufrir durante meses e meses os recortes brutais nas súas nóminas por mor de "querer estar enferm@s", os compañeiros en situación de I.T. seguen, un mes máis, sen cobrar o incremento retributivo do 2019 nin os trienios cumpridos nese periódo.

Contestación da Xunta Electoral de Galicia á solicitude de AXG-CUT

Vimos de recibir no día de hoxe a contestación da Xunta Electoral de Galiza á solicitude que fixo AXG-CUT para que participen tódolos traballadores como personal colaborador das Xunta Electorais


En relación co escrito núm. 138/2019, de data 21 de febreiro, e os outros de contido análogo achegados polo sindicato CUT, a Xunta Electoral de Galicia na súa sesión do día 1 de marzo acordou informar o seguinte:


A discriminación da EGAP

7 de marzo de 2019


No DOG do 13 de febreiro publicouse RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para ou persoal ao servizo dás administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos ( PAS) dás tres universidades do Sistema universitario de Galicia.