Informe do CXPX sobre racionalización do sector público: Oposicións e xubilación

27 de marzo de 2014

Na proposta de informe sobre o Anteproxecto de Lei orgánica complementaria da Lei de Racionalizacion del Sector Público, o Consello Xeral do Poder Xudicial non ve problemas nas previsións da norma respecto da constitución destes tribunais nas comunidades autónomas. Tampouco se ven problemas de constitucionalidade noutro punto da norma referido á encomenda tamén ás administracións territoriais con competencias de xustiza da xubilación e prórroga da permanencia no servizo activo do persoal dos xulgados.

No camiño dunha transferencia total dos funcionarios de Xustiza ás comunidades autónomas?