España está á cola de Europa en gasto en Xustiza por habitante

19 de outubro de 2014

O número de asuntos que resolven os tribunais españois é superior á media.A Xustiza en Europa
A Xustiza en España foi tradicionalmente a cincenta nos orzamentos xerais do Estado. A crise, contrariamente ao ocorrido na maioría dos países europeos, non fixo máis que agravar o problema. Se en 43 dos 47 Estados que integran o Consello de Europa, os orzamentos incrementáronse ao longo destes anos, en España, Grecia, Irlanda, Polonia e Chipre reducíronse, segundo reflexa o último informe bianual da Comisión Europea para a Eficacia da Xustiza (CEPEJ).

O caso español é especialmente relevante, xa que se en cifras absolutas o orzamento baixou de 4.632 millóns no 2010 a 4.111 millóns no 2012, no gasto por habitante -32,4 euros, (o 0,9 do produto interior bruto)- o noso país ocupa o posto 22 dos 27 países da Unión Europea, cuxa media está en 42,6 euros -o 2,2 % do PIB-. Cabe destacar que o gasto español é inferior a países próximos como Portugal, que dedica a Xustiza case 58 euros por habitante, o 0,37 % do seu produto interior bruto.

A caída do gasto no 2012 foi de 11,25 puntos, a maior con diferenza dos catro países onde descendeu. O esforzo orzamentario, en plena crise, da maioría dos países demostra que a Xustiza é unha prioridade para eses gobernos, segundo palabras de Stéphane Leyenbergen, secretario da CEPEJ.

A metade de xuíces


Un dos males crónicos do sistema xudicial español que constata o informe do Consello de Europa é o escaso número de xuíces para facer fronte á elevadísima taxa de litixiosidade rexistrada en España, un país onde os servizos alternativos -mediación e arbitraxe- para resolver os conflitos están en fase de xestación e onde existe unha taxa de avogados -285,5 por cada 100.000 habitantes- das máis altas de Europa, só superada por Italia e Inglaterra.

España conta con 11,3 xuíces profesionais -de carreira- por cada 100.000 habitantes, cando a media dos 47 países que integran o Consello de Europa é de 21. A taxa actual de fiscais é 5,3, menos da metade que a de xuíces.

Os cadros de persoal de xuíces e fiscais víronse conxeladas pola crise. No caso dos xuíces, das últimas promocións, a maioría non lograron praza fixa, traballan como xuíces de adscrición territorial ou xuíces comodín. Dependen dos presidentes dos Tribunais Superiores de Xustiza de cada autonomía e reforzan xulgados colapsados ou cobren baixas temporais.

Con esta precariedade de recursos humanos e en boa mediada materiais, o sistema xudicial español fixo fronte no 2012 a 3.828 novos asuntos que ingresaron nos xulgados por cada 100.000 habitantes e resolveron 3.814, mentres a media dos 47 países estudados foi 2.492 novos asuntos e 2.466 resoltos.


Publicado o 19/10/2014 en www.lavozdegalicia.es

Ligazón permanente