Por que cesan a dúas funcionarias de reforzo que traballan na Pokemon?

21 de febreiro de 2015

A xuíza Pilar de Lara carga contra a desidia da Xunta por dar "prioridade a criterios meramente económicos fronte ao máis supremo dereito á tutela xudicial efectiva que teñen todos os cidadáns", e denuncia que a marcha destas funcionarias colapsará o seu xulgado.


O Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo pode colapsar. É o que leva asuntos tan delicados como a operación Pokemon ou Carioca, na que están implicados empresarios e dirixentes políticos de varios partidos. O motivo é o cese de dúas das funcionarias de reforzo. Un cese que chega motivado por unha decision da Xunta de Galicia.

Por iso, a titular deste xulgado, Pilar de Lara, remitiu un escrito dirixido a varias instancias no que advirte de que esa medida suporía "o colapso total e irreversible deste xulgado". De feito, a maxistrada destaca que dita medida atrasaría a conclusión das dúas macrocausas que dirixe.

“Por razóns obvias, tamén atrasaría a conclusión da instrución das operacións Pokemon e Carioca, demandada tanto polas instancias xudiciais como socialmente e polos propios imputados, que se está vendo sometidos a unha inxustificada pena de banco", apunta neste escrito.

Ademais, destaca o "contrasenso" que supón "prometer publicamente axudas e apoios, tanto materiais como persoais, aos órganos xurisdiccionais" que se ocupan de causas relacionadas con delitos de corrupción "con medidas como as que agora se anuncian, consistentes en recortar en dous funcionarios".

Refírese a xuíza a proposta feita en marzo de 2013 polo Servizo de Inspección do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPX) de incluír varias medidas de reforzo para solucionar a situación na que se atopaba o Xulgado de Instrución Número 1 como consecuencia da enorme carga de traballo derivada das "macrocausas relacionadas con delitos relativos á corrupción".

Entre esas medidas, precisa, estaba a creación dun xulgado bis, dotado con xuíz e un secretario xudicial de reforzo, así como con catro funcionarios que, ademais, tivesen "experiencia contrastada" na "tramitación ordinaria do xulgado" e cuxo traballo se prolongase durante a tramitación de ambas as operacións.

Con todo, "non se creou" o citado xulgado bis e a xuíza de reforzo -Hortensia Bouso- incorporouse tres meses máis tarde, mentres que a Xunta de Galicia "só dotou ao xulgado dun funcionario" que, ademais, "carecía de experiencia contrastada na tramitación de asuntos penais" e incorporouse ao seu posto 5 meses despois da proposta formulada polo Servizo de Inspección do CGPJ.

A Xunta non reforzou os xulgados


O órgano de goberno dos xuíces solicitou á Xunta de Galicia, en concreto á Vicepresidencia, o nomeamento dese catro funcionarios, pero o Goberno galego argumentou que xa fora asignado a ese xulgado un funcionario de reforzo e esgrimiu razóns económicas para non cumprir con esa petición.

Segundo o criterio da xuíza, o Servizo de Inspección do CGPX "de forma plenamente obxectiva detectou as necesidades persoais e materiais do xulgado, chegando á conclusión de que" precisaba, con independencia do mencionado funcionario, "outros catro" máis de "reforzo".

Con todo, a diferenza do que fixo o citado Servizo de Inspección, engade Pilar de Lara nese escrito, a Xunta de Galicia "nin visitou o xulgado nin se interesou pola situación do mesmo antes de adoptar a resolución, denegando o nomeamento dos funcionarios de reforzo, funcionarios que se nomeou para outros órganos xurisdiccionais".

Desde o seu punto de vista, deu "prioridade desta forma a criterios meramente económicos fronte ao máis supremo dereito á tutela xudicial efectiva que teñen todos os cidadáns". Tras o cesamento da xuíza de reforzo, Hortensia Bouso, en xaneiro deste ano, continuaron traballando no xulgado o secretario e unha funcionaria, ambos de reforzo.

A titular do Xulgado aclara que o 14 de xaneiro de 2015, o Servizo de Inspección elaborou outro informe no que propón o nomeamento dun xuíz de adscrición territorial "con experiencia contrastada" para que se fixese "cargo da tramitación das causas das que coñece o xulgado, con excepción daquelas que se consideran de especial complexidade".

O obxectivo desa media sería "permitir unha dedicación exclusiva da titular ás de especial complexidade, de forma que se consiga a súa conclusión nun tempo razoable", aínda que dita proposta está pendente nestes momentos de resolución.

A xuíza recoñece que "é certo que non se solicita a designación de funcionarios de reforzo", porque o informe do Servizo de Inspección considera "suficiente o persoal existente" cando realiza a visita, integrada nese momento polas funcionarias interinas de reforzo.

Con todo, aclara, "sorpresivamente" e sen mediar "explicación algunha se informou esta mesma semana ao Xulgado do "inminente cesamento das funcionarias de reforzo".

Ante esa decisión, a xuíza De Lara expresa no citado escrito "o seu profundo malestar pola caótica e lamentable situación na que quedará este órgano xurisdiccional, caso de que chegase a producirse o cesamento de tales funcionarias", dado que "conduciría inevitablemente ao colapso total e irreversible deste xulgado", segundo publica a axencia EFE e recollen varios medios.


Publicado o 21/02/2015 en http://www.galiciaconfidencial.com

Ligazón permanente