As nosas propostas. 20: Normalización lingüística

15 de xuño de 2015
Normalización lingüística

Instalación de programas informáticos para garantir o dereito de todo cidadán a usar nas súas relacións coa administración de Xustiza calquera dos idiomas cooficiais, galego ou castelán, dereito que na actualidade resulta ilusorio ao non se dispoñer nin de programas informáticos nin de formularios en galego.

Convocatoria inmediata de cursos online de linguaxe administrativa galega.Máis informción...