Oposicións. Tramitación e Xestión Procesual, turnos libre e promoción interna. Relacións definitivas de aprobados

22 de decembro de 2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse os seguintes acordos do Tribunal cualificador das oposicións para acceso ao corpo de Xestión procesual, quenda libre e promoción interna e do corpo de Tramitación procesual, quenda libre e promoción interna, polo que se publica a relación definitiva de aprobados.

Xestión Procesual
- Turno Libre:   Orden JUS/1931/2016, de 7 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva de aprobados para acceso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, acceso libre.
 Orden definitiva aprobados Gestión libre

- Promoción Interna:   Orden JUS/1933/2016, de 12 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva de aprobados para acceso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, acceso promoción interna.
 Orden definitiva aprobados Gestión Promoción interna


Tramitación Procesual
- Turno Libre:   Orden JUS/1934/2016, de 16 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva de aprobados para acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre.
 Orden definitiva aprobados Tramitación  libre

- Promoción Interna:   Orden JUS/1932/2016, de 9 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva de aprobados para acceso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, acceso promoción interna.
 Orden definitiva aprobados Tramitación Promoción interna