Convocatoria do fondo de acción social do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza

3 de abril de 2017

A Xunta informa que o vindeiro día 05.04.2017, sae publicada no DOG a Resolución do 13 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.