Cursos de linguaxe xurídica galega media e superior para funcionarios que presten servizo na CCAA

7 de abril de 2017


RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza, que presten servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ligazón permanente