Oposicións. Modificada a relacion de aprobados nas probas selectivas de acceso ao corpo de Letrados da administación de xustiza, Turno promocion interna

5 de abril de 2017

"publicado no Boe"

Orden JUS/305/2017, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden JUS/201/2017, de 1 de marzo, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre.