Por aforrar, non todo vale

24 de outubro de 2017


"escrito remitido á Dirección Xeral de Xustiza"

ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT, unha vez máis, expón a actitude da DXX, facendo caso omiso das peticións de interinos formuladas polos Letrados da Administración de Xustiza.