Publicación no DOGA dos festivos locais das catro provincias de Galicia

7 de decembro de 2017

"publicado no DOGA"

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.