Cursos de linguaxe xurídica galega (persoal fóra de Galicia)

2 de xaneiro de 2018

"publicado no DOG"

Resolución do 27 de decembro de 2017, pola que se convocan CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da CCAA de Galicia.

ligazón DOG