Modificación no DOG sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración de Xustiza

5 de febreiro de 2018


"publicado no DOG"

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018.


ligazón DOG