Solicitude de actualización da bolsa de funcionarios interinos

18 de febreiro de 2019

O pasado 25 de outubro publicouse a orde sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 

 No artigo 21.3 “Cesamento do persoal interino” recóllense os criterios a utilizar para determinar que persoa debe cesar nos órganos nos que non estean incluídos nunha relación de postos de traballo. É dicir no 90% dos xulgados de Galicia:


preme para ampliar

preme para ampliar

preme para ampliar