EGAP: programa de autoformación para o persoal da Administración de xustiza de Galicia

18 de febreiro de 2019

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2019 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

Ligazón ao DOG

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.