Cobertura por libre designación posto de traballo na Fiscalía de A Coruña

21 de maio de 2019


"publicado no DOG"

ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003. 
Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.
Subgrupo: C1-C2. Nivel: 20. 
Complemento específico: 7.532,56.
Corpo ou escala: xeral/tramit. procesal e advo.

Ligazón o DOG