Problemática do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Negreira

31 de outubro de 2019

Se tiveramos que buscar una paradigma de falta de medios persoais e de cargas de traballo na xustiza Galega este o buscariamos nos xulgados mixtos das vilas. Un claro exemplo sería o xulgado Mixto de Negreira, xulgado que está de garda todos os 365 días do ano.
Ademais do traballo propio do xulgado ao ser único, está encargado do rexistro civil e da Violencia de xénero, todo elo cun cadro de persoal moi reducido (2 xestores, 3 tramitadores, 1 auxilio).Preme para ampliar
Preme para ampliar