Tramitación quenda libre; modificación orde das preguntas do exame práctico

17 de decembro de 2019


"publicado na páxina web do Ministerio"

Na páxina web do Minsiterio vense de publicar acordo do Tribunal Cualificador da oposición de Tramitación Procesual, quenda libre, pola que se modifica a orde das preguntas do exercicio práctico.

Ligazón a páxina web.-