Campaña de vixilancia da saúde para o ano 2020

4 de febreiro de 2020

"publicado no DOG"

No DOG de hose publícase a Resolución do 28 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o ano 2020 no ámbito da Administración.
Inscrición 

A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento, que está dispoñible no Portax (Portal do Empregado Público da Xunta de Galicia) ou do OPAX (Oficina virtual do persoal da Administación de xustiza). 

A inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a tramitación da solicitude.
Toda inscrición xerará un xustificante do consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde. 

O prazo de inscrición rematará transcorrido 2 meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, agás persoal de nova incorporación, o persoal que se incorpore ao traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde e o persoal que durante o prazo de solicitude estea gozando das vacacións. Nestes supostos deberá presentarse a debida xustificación ante o Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 

As/os responsables dos distintos centros de traballo facilitarán os medios necesarios para a inscrición

Ligazón ao DOG