EGAP: convocatoria do curso Coeducación emocional

26 de febreiro de 2020

"publicado no DOG"

No DOG de hoxe publícase a RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convoca o curso monográfico Coeducación emocional: a educación emocional como ferramenta para promover a igualdade.

Persoas destinatarias:
Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, dos seus entes instrumentais e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Desenvolvemento: 
Lugar: Escola Galega de Administración Pública, rúa Madrid, 2, 4. Santiago de Compostela.
Datas: 9, 10, 16, 17 e 18 de marzo de 2020.
Horario: das 16.30 ás 19.30 horas.
Horas lectivas: 15. 5.
Número de prazas: 50.

Inscripción: 
O prazo para a inscrición estará aberto desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 2 de marzo de 2020.

Ligazón ao DOG