Nota informativa, horario dos servizos mínimos

18 de marzo de 2020


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet  nota informativa: Horario do persoal que está a desempeñar os servizos esencias mínimos nas sedes xudiciais.

O horario de presenza do persoal funcionario dos corpos a o servizo da Administración de Xustiza será entre as 9.00 e as 14.00 horas, debendo publicitarse en cada sede este horario.