EGAP: Curso monográfico

18 de maio de 2020

"publicado na EGAP"

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2020 pola que se convoca o curso monográfico A innovación social no sector público.
Destinatarios:

Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica e entidades instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia que se encadren nalgunha das seguintes categorías: a) Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario. b) Grupos I e II do persoal laboral.

Desenvolvemento:

Modalidade: teleformación. 
Datas: do 1 ao 23 de xuño de 2020. 
Horas lectivas: 15.
Número de prazas: 40.

Prazo de matrícula:

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 25 de maio de 2020