Os desprezos da DXX e a falta de medidas preventivas

27 de maio de 2020


Nesta FASE II, cunha porcentaxe presencial do 60/70% de traballadores, engadindo a neglixencia da DXX encargando medicións a persoal non cualificado, e poñendo  adhesivos no chan e non mamparas protectoras nin abastecemento de suficientes EPIs só podía ter este FIN. Cidades como Coruña e Ourense estaban onte sen EPIs para os traballadores.

Ligazóns:

LA VOZ DE GALICIA OURENSE