VACACIÓNS 2020

12 de xuño de 2020

Despois da reunión mantida no día de hoxe coa DXX sobre as vacacións 2020, por parte da DXX acórdase que se manteñan as vacacións conforme á regulación dos anos anteriores e coas mesmas porcentaxes.

A coherencia, por unha vez, agora que nesta fase III xa a propia CCAA ten potestade para tomar as súas propias decisións e regulación sen ter que seguir as pautas do Ministerio,  polo que agradecemos o posicionamento neste caso da DXX.

A FASE III remata o día 21 de xuño, polo que seguimos co horario de 6 horas, e unha vez implantada a FASE IV abordarase de novo este tema para establecer a xornada laboral.


AS VACACIÓNS PÓDENSE PEDIR DENDE XA