Publicación da resolución de Acción Social 2020

3 de xullo de 2020

"información remitida pola DXX"

Comunícasevos que o vindeiro día 09.07.2020, sae publicada no DOG a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2020 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.