Auxilio Xudicial quenda libre; relación provisional de admitidos e excluídos

25 de agosto de 2020


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/736/2020, do 23 de xullo, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza, convocado pola Orde JUS/60/2000, do 15 de xaneiro.

-Aprobar as relacións provisionais de aspirantes admitidos e excluídos ás probas selectivas para ingreso acceso libre.
-As listaxes certificadas completas quedarán expostas na web do Ministerio de Xustiza, nas páxinas web das CCAA.
-Os aspirantes excluidos ou omitidos por non figuraren nas listas, poderán enmendar os defectos no prazo de 10 días hábiles contados dende o 1 de setembro de 2020.

Ligazón ao DOG.-