Sistema de información Passcovid.gal

21 de agosto de 2020


"publicado no DOG"

Vense publicar no DOG do día de hoxe;ORDE do 18 de agosto de 2020 pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

...En consecuencia, de conformidade co contexto, coas previsións normativas e coas recomendacións institucionais antes indicadas, e dentro da estratexia xeral autonómica de loita contra a crise sanitaria derivada da expansión do coronavirus SARS-CoV-2, con esta orde amplíanse as medidas para a xestión da crise ocasionada polo COVID-19, aproveitando os medios tecnolóxicos e sistemas de información dispoñibles no sector público autonómico, coa finalidade última de contribuír á mellora da saúde colectiva e da saúde individual tanto das persoas residentes en Galicia como daquelas que se atopen temporalmente en territorio autonómico. 

Ligazón ao DOG.-