Chamamentos interinos 16.09.2020

16 de setembro de 2020


As prazas ofertadas a interin@s no día de hoxe son:

CORUÑA
  • Xulgado do Social nº 1 Coruña  - TPA - zona 1 - Desocupado por: baixa por enfermidade.
  • Xulgado do Social nº 4 Santiago de Compostela - AX  - zona 2 - vacante
OURENSE
  • Xulgado do Contencioso-administrativo nº º1 Ourense - TPA - zona 1 e 2 - Desocupado por: baixa por enfermidade.
PONTEVEDRA

Este mércores  16 de setembro de 2020 non foi posible a publicación a través do OPAX das prazas ofertadas do corpo de  tramitación procesual e administrativa por non existir a ratio de duas persoas por praza. 
Como consecuencia, enviouse correo electrónico e fíxose chamada telefónica a única funcionaria interina que nestes momentos está dispoñible nas bolsas do corpo de tramitación procesual e administrativa que deberá comunicarnos no prazo de 24 horas (antes das 9:00 horas do xoves día 17 de setembro) a través do correo electrónico (servizoxustiza.vi@xunta.es) ou por fax  (986 817001) a aceptación das prazas ofertadas e a orde de preferencia:
As prazas ofertadas son:
  • XULGADO DE INSTRUCIÓN NÚMERO 3 DE PONTEVEDRA –CTPA- (S.V. DO/A TITULAR) ZONA 1
 Tal e como se recolle no artigo 20 da Orde de 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino, o luns día 21 de setembro de  2020 comunicaremoslle a relación de prazas aceptadas e as persoas seleccionadas.