Acción social: apróbanse as listaxes provisionais das solicitudes admitidas excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2020.

20 de outubro de 2020

 "publicado no DOG"

No DOG de hoxe publicase a Resolución do 30 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2020 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión provisional da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal.

Ligazón ao DOG.-