TRAXECTORIA PROFESIONAL: GRAO I

5 de outubro de 2020


"publicado no DOG"

A Dirección Xeral de Xustiza ven de publicar no DOG do día de hoxe; RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2020, da DXX, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de setembro de 2020, polo que se aproba o acordo acadado o 3 de agosto de 2020 entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, UGT e CC.OO. para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.