TRAXECTORIA PROFESIONAL GRAO I; relación de solicitudes estimadas e desestimadas

2 de decembro de 2020

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproba a relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao I da traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
Aprobar a relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao I da traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.
 
Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á estimación ou desestimación da súa solicitude realizarase a través da Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza de Galicia (OPAX).