CORRECCION DE ERROS; Festas laborais de carácter local ano 2021

19 de xaneiro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG: CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 3 de decembro, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertidos erros na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 250, do 14 de decembro, é necesario facer as seguintes correccións: 

No anexo I, provincia da Coruña, na páxina 48833, onde di: «77. Santa Comba: 29 de xuño, San Pedro, 30 de xullo, San Antonio», debe dicir: «77. Santa Comba: 29 de xuño, San Pedro, 30 de xuño, San Antonio». 

No anexo IV, provincia de Pontevedra, na páxina 48846, onde di: «59. Vila de Cruces: 9 de agosto, festividade da Nosa Señora da Piedade, 10 de agosto, festividade da Nosa Señora da Piedade», debe dicir «59. Vila de Cruces: 9 de agosto, festividade da Nosa Señora da Piedade, 16 de febreiro, Martes de Entroido».